1.

ابعاد تفکر از منظر قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 53-74

2.

اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 1-22

3.

اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 117-144

4.

اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 51-68

5.

اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 269-296

6.

ارائه الگوی اسلامی تجارت خارجی با رویکرد دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه روابط تجاری ایران و عراق)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 239-267

7.

ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع)

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 131-154

8.

ارائه الگوی مدیریت در تشکل‌های مردمی؛ مطالعه موردی بسیج دانشجویی

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 71-91

9.

ارائه الگویی جهت فهم مدیریت اسلامی از رهگذر همکاری حوزه و دانشگاه در چارچوب رویکرد تقسیم کار

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 153-174

10.

ارزیابی و تحلیل شاخص‎های تاب‎آوری اقتصادی برای کشورهای تک‎محصولی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 211-237

11.

از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 153-178

12.

افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 1-14

13.

اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی از چشم‎انداز «آموزه‎های اسلامی» و «دانش روان‌شناسی»

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 137-157

14.

امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 27-49

15.

بازاندیشی نظری درباره مطالعه آکادمیک دین در جهان و در ایران: موردپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ‌

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 1-24

16.

بازتاب اوضاع اجتماعی عصر قبل از حملۀ مغول در شعر انوری وتطبیق آن با سقوط حکومت اسلامی اندلس

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 121-145

17.

بازخوانی داستان‌های مثنوی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی ‌و تدوین راهنمای داستان‌ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 29-52

18.

بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 29-49

19.

بازسازی روش‌شناسی کارل مارکس

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 39-55

20.

بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 155-176

21.

برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 193-210

22.

برآورد تمایل به پرداخت افراد، جهت خرید اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی زندان‌ها (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 297-326

23.

بررسی ارتباط اخلاق کاری اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی در کارکنان بیمارستان تأمین اجتماعی شهرکرد

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 93-105

24.

بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 67-80

25.

بررسی تطبیقی دیدگاه شهید مطهری با دیدگاه متیو لیپمن درباره اهداف تعلیم و تربیت

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 75-94

26.

بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 95-115

27.

بررسی تطبیقی ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف (با تأکید بر تأثیر عوامل خاص بانکی)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 61-87

28.

بررسی دلالت‌های تربیتی اندیشه‌های دینی کی‌یرکگور براساس اندیشه استاد مطهری

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 133-152

29.

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 7-26

30.

بررسی «روش تحقیق» در پژوهش‌های حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 33-47

31.

بررسی عوامل بروز رفتار خیرخواهانه با رویکرد پدیدارشناسی در شهر اصفهان

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 7-19

32.

بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 297-322

33.

بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان‌های منتخب ایران

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 177-192

34.

بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 89-119

35.

بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 149-176

36.

بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 147-177

37.

بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 111-136

38.

بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 75-95

39.

پایداری بودجه براساس برقراری عدالت بین‎نسلی در بهره‎برداری از منابع نفتی (رهیافتی برای ایران)

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 35-59

40.

پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 49-69

41.

پیش‌بینی «خودشفقت‌ورزی» براساس «مؤلفه‌های نگرش به دین» در مردان سالمند

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 53-68

42.

تأثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 91-110

43.

تأثیر «تلاوت قرآن» بر «سلامت روان»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 125-141

44.

تأثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 95-114

45.

تأمین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکت‌های ناشر صکوک در ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 137-159

46.

تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 71-89

47.

تبیین مبانی ارزش‌شناختی اخلاق جنسی از دیدگاه اسلام

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 39-65

48.

تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 63-93

49.

تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های عقلانیت مبتنی بر روایات معصومان

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 69-88

50.

تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 41-69

51.

تحلیل روان‌شناختی مناسک حج

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 69-92

52.

تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 161-194

53.

تحلیل محتوای «کتاب‌های درسی هدیه‌های آسمان دورۀ ابتدایی» براساس «مؤلفه‌های هوش‌های چندگانه»: روش آنتروپی شانون

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 23-28

54.

تحلیل محتوای مقالات «دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان‌شناسی» (1386−1395)

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 141-158

55.

تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 195-219

56.

تحلیل نقش منابع انسانی دانشگر در نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها‌ و الگوهای سازندۀ اسلامی−ایرانی (مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی)

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 133-152

57.

تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 23-41

58.

تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 81-98

59.

تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 7-28

60.

تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 195-219

61.

تفکر معنوی در عصر گِشتل

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 57-72

62.

حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 89-109

63.

حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73

64.

درآمدی بر روش نظریه‌پردازی در جرم‌شناسی تلفیقی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 1-21

65.

درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 105-130

66.

دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 69-100

67.

دین و واگرایی اجتماعی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 5-28

68.

رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 19-23

69.

رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»

دوره 12، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 101-124

70.

راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 51-69

71.

رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 159-173

72.

روش تحلیل فلسفی ارسطویی و توماسی در حقوق قراردادها

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 89-111

73.

روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 9-30

74.

روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 79-105

75.

روش‌شناسی تصویربرداری در مطالعات سازمان و مدیریت؛ مبانی فلسفی، مختصات، اسلوب اجرا و انتقادات وارده

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 99-115

76.

روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 1-13

77.

روش، نظریه و نسبت میان آن دو؛ واکاوی مفهوم روش و نظریه از دو منظر کمّی و کیفی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 1-28

78.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 7-25

79.

ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 81-104

80.

ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری

دوره 13، شماره 24، خرداد 1398، صفحه 27-47

81.

سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 9-33

82.

سنجش نگرش نسبت به فرزندپذیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 99-120

83.

سیاست‌گذاری خانواده؛ الگوهای تعامل دولت و خانواده

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 135-152

84.

شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 101-115

85.

شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 115-137

86.

شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 271-296

87.

شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان (براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 175-194

88.

شناسایی و اولویت‎بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 221-244

89.

شیوه‎‎های نهاد‎‎ینه‏ کردن و گسترش مراسم بزرگداشت شهدا

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 25-45

90.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

دوره 16، شماره 31، فروردین 1398، صفحه 245-270

91.

صورت‏گرایی ریاضی در اقتصاد؛ بررسی تاریخی و ارزیابی دیدگاه موافقان و مخالفان

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 51-78

92.

طراحی الگوی مدیریت استعداد مبتنی بر نهج‌البلاغه

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 107-132

93.

عقلانیت نظری و عملی در برنامه‌ درسی و ارتباط آن دو با نگرش به فلسفه اسلامی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 179-200

94.

فرا ترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 73-87

95.

«فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه»

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 27-50

96.

کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل‌های اجتماعیِ قرآن کریم: گزارشی تحلیلی از روش یک تحقیق

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 75-99

97.

کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 1-18

98.

گذر از دوگانه توصیف - تفسیر در روش پدیدارشناسی با نظر به پدیدارشناسی در نزد مرلوپونتی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 43-58

99.

ماهیت ترکیبی تصمیم‎گیری: «بهینه‎سازی» و «تصمیم‎گیری نهادی»

دوره 16، شماره 32، مهر 1398، صفحه 121-147

100.

مبانی الهیاتی و نقش آن در روان‌شناسی اسلامی

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 113-136

101.

مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 47-69

102.

مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 97-131

103.

معرفی مسیری در رویکرد اسلامی به مطالعۀ آسیب‌های اجتماعی: تأملی در تجربه‌ها و مشکلات طرح پژوهشی «جامعه‌شناسی کجروی: با نگرش اسلامی»

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 29-47

104.

مقایسه اختلالات اضطرابی وسبک های دلبستگی در کودکان پرورش یافته به شیوه فرزندپروری اسلامی با سایر کودکان

دوره 14، شماره 30، دی 1398، صفحه 21-38

105.

مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 67-88

106.

مکانیزم‌ها و نظام کنترل اجتماعی براساس فقه امامیه

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 89-109

107.

مهارت‌های عقل‌ورزی در قرآن کریم و استلزامات آن برای اصلاح یا تکمیل «برنامۀ فلسفه برای کودکان»

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 139-157

108.

موقعیت‎سازهای شریعتمدارانۀ هرمنوتیکی در سیاست‎گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 22، مهر 1398، صفحه 71-97

109.

ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر»

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 139-150

110.

نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 15-37

111.

نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر

دوره 25، شماره 99، تیر 1398، صفحه 35-56

112.

نظریه «دوستی تعالی‎بخش» در اسلام و دلالت‎های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور

دوره 8، 15-16، فروردین 1398، صفحه 5-26

113.

نقد دلایل مخالفان ضرورت تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 57-74

114.

نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره»

دوره 13، شماره 25، مهر 1398، صفحه 93-112

115.

نقش و جایگاه هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

دوره 14، شماره 29، مهر 1398، صفحه 31-55

116.

نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 49-65

117.

نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 105-137

118.

نوآوری و پژوهش مسؤولانه و مفهوم مسؤولیت اخلاقی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 59-80

119.

همزیستی اخلاقی همسایگان؛ یک راهکار اسلامی برای کاهش بی‌تفاوتی اجتماعی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 111-134

120.

واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، دی 1398، صفحه 15-32

121.

واکاوی و نقد نظریّۀ «تفکّر اجتماعیِ» علّامۀ طباطبایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 49-67