مهربان پور, محمدرضا, راعی عزآبادی, محمد ابراهیم. (1398). شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 271-296. doi: 10.30471/iee.2019.1605
محمدرضا مهربان پور; محمد ابراهیم راعی عزآبادی. "شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1398, 271-296. doi: 10.30471/iee.2019.1605
مهربان پور, محمدرضا, راعی عزآبادی, محمد ابراهیم. (1398). 'شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 271-296. doi: 10.30471/iee.2019.1605
مهربان پور, محمدرضا, راعی عزآبادی, محمد ابراهیم. شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(31): 271-296. doi: 10.30471/iee.2019.1605