1.

سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)

صفحه 9-40
عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید هادی مخزن موسوی

2.

تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران

صفحه 41-69
حسن سبحانی؛ داریوش ابوحمزه؛ رضا زمانی

3.

تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف

صفحه 71-89
روح اله شهنازی؛ پرویز رستم زاده؛ محمدهاشم پورمولا؛ مریم بالایی

4.

تأثیر امنیت اقتصادی بر سپرده‎های قرض‎الحسنه بانک‎های دولتی و خصوصی ایران

صفحه 91-110
مهدی جعفری؛ ابوالفضل شاه آبادی

5.

بررسی واکنش تورم به سیاست پولی انقباضی در نظام بانکداری اسلامی ایران براساس مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 111-136
سید رضا میرابراهیمی؛ بیت اله اکبری مقدم؛ سید فخرالدین فخرحسینی؛ اکبر میرزاپورباباجان

6.

تأمین مالی بر مبنای صکوک و حاکمیت شرکتی: مطالعه موردی شرکت‌های ناشر صکوک در ایران

صفحه 137-159
حسن کیائی؛ محمد سلیمانی

7.

تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی

صفحه 161-194
سید رضا حسینی؛ مصطفی کاظمی نجف آبادی

8.

تحلیل مقایسه‎ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک‎ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط‎مشی‎های بازار کار

صفحه 195-219
حسین سرآبادانی تفرشی؛ علیرضا چیت سازیان

9.

شناسایی و اولویت‎بندی راهکارهای مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بانکداری اسلامی ایران با روش AHP

صفحه 221-244
سید هادی عربی؛ شهناز بکیای

10.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران

صفحه 245-270
سید سعید شمسی نژاد؛ حسین بریهی

11.

شناسایی و اولویت‏‌بندی الزامات سرمایه‏‌گذاری در شرکت‏‌های هلدینگ از منظر سیاست‏‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 271-296
محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی

12.

بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین‌المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران

صفحه 297-322
عزیزالله فهیمی؛ مستوره رضوانی؛ رسول خوانساری