شاکری, عباس, مؤمنی, فرشاد, خادم علیزاده, امیر, مخزن موسوی, سید هادی. (777). سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 9-40. doi: 10.30471/iee.2019.1585
عباس شاکری; فرشاد مؤمنی; امیر خادم علیزاده; سید هادی مخزن موسوی. "سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 777, 9-40. doi: 10.30471/iee.2019.1585
شاکری, عباس, مؤمنی, فرشاد, خادم علیزاده, امیر, مخزن موسوی, سید هادی. (777). 'سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 9-40. doi: 10.30471/iee.2019.1585
شاکری, عباس, مؤمنی, فرشاد, خادم علیزاده, امیر, مخزن موسوی, سید هادی. سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 777; 16(31): 9-40. doi: 10.30471/iee.2019.1585


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب