شمسی نژاد, سید سعید, بریهی, حسین. (1398). صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 245-270. doi: 10.30471/iee.2019.1604
سید سعید شمسی نژاد; حسین بریهی. "صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1398, 245-270. doi: 10.30471/iee.2019.1604
شمسی نژاد, سید سعید, بریهی, حسین. (1398). 'صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 245-270. doi: 10.30471/iee.2019.1604
شمسی نژاد, سید سعید, بریهی, حسین. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در بازار بین‌بانکی ریالی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(31): 245-270. doi: 10.30471/iee.2019.1604