شهنازی, روح اله, رستم زاده, پرویز, پورمولا, محمدهاشم, بالایی, مریم. (1398). تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 71-89. doi: 10.30471/iee.2019.1587
روح اله شهنازی; پرویز رستم زاده; محمدهاشم پورمولا; مریم بالایی. "تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1398, 71-89. doi: 10.30471/iee.2019.1587
شهنازی, روح اله, رستم زاده, پرویز, پورمولا, محمدهاشم, بالایی, مریم. (1398). 'تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 71-89. doi: 10.30471/iee.2019.1587
شهنازی, روح اله, رستم زاده, پرویز, پورمولا, محمدهاشم, بالایی, مریم. تأمین مالی مسکن برای اقشار کم‎درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(31): 71-89. doi: 10.30471/iee.2019.1587