حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1398). تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), 161-194. doi: 10.30471/iee.2019.1601
سید رضا حسینی; مصطفی کاظمی نجف آبادی. "تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 31, 1398, 161-194. doi: 10.30471/iee.2019.1601
حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. (1398). 'تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(31), pp. 161-194. doi: 10.30471/iee.2019.1601
حسینی, سید رضا, کاظمی نجف آبادی, مصطفی. تحلیل عرضه و تقاضای خدمات تکافلی در اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(31): 161-194. doi: 10.30471/iee.2019.1601