رادان, فاطمه. (1398). سنجش نگرش نسبت به فرزندپذیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 99-120. doi: 10.30471/soci.2020.4915.1292
فاطمه رادان. "سنجش نگرش نسبت به فرزندپذیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1398, 99-120. doi: 10.30471/soci.2020.4915.1292
رادان, فاطمه. (1398). 'سنجش نگرش نسبت به فرزندپذیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 99-120. doi: 10.30471/soci.2020.4915.1292
رادان, فاطمه. سنجش نگرش نسبت به فرزندپذیری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(22): 99-120. doi: 10.30471/soci.2020.4915.1292