فراهانی فرد, محمدعلی, فراهانی فرد, سعید. (1398). حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), 89-109. doi: 10.30471/mssh.2019.1636
محمدعلی فراهانی فرد; سعید فراهانی فرد. "حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 99, 1398, 89-109. doi: 10.30471/mssh.2019.1636
فراهانی فرد, محمدعلی, فراهانی فرد, سعید. (1398). 'حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), pp. 89-109. doi: 10.30471/mssh.2019.1636
فراهانی فرد, محمدعلی, فراهانی فرد, سعید. حس‏گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(99): 89-109. doi: 10.30471/mssh.2019.1636