کاویانی ارانی, محمد. (1397). دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 69-100. doi: 10.30471/psy.2019.1547
محمد کاویانی ارانی. "دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1397, 69-100. doi: 10.30471/psy.2019.1547
کاویانی ارانی, محمد. (1397). 'دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 69-100. doi: 10.30471/psy.2019.1547
کاویانی ارانی, محمد. دورنمایی از «روان‌شناسی اسلامی به‌عنوان یک مکتب». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(23): 69-100. doi: 10.30471/psy.2019.1547