صلواتیان, سیاوش, مردانی, زهرا, سعادتی, مجید. (1398). درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 105-130. doi: 10.30471/edu.2018.4170.1811
سیاوش صلواتیان; زهرا مردانی; مجید سعادتی. "درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 105-130. doi: 10.30471/edu.2018.4170.1811
صلواتیان, سیاوش, مردانی, زهرا, سعادتی, مجید. (1398). 'درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 105-130. doi: 10.30471/edu.2018.4170.1811
صلواتیان, سیاوش, مردانی, زهرا, سعادتی, مجید. درآمدی بر سیاستگذاری آموزش سواد رسانه‌ای به طلاب در حوزه‌های علمیه. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 105-130. doi: 10.30471/edu.2018.4170.1811