دهقانی, هادی, صفورایی, محمدمهدی. (1397). رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 101-124. doi: 10.30471/psy.2019.1548
هادی دهقانی; محمدمهدی صفورایی. "رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1397, 101-124. doi: 10.30471/psy.2019.1548
دهقانی, هادی, صفورایی, محمدمهدی. (1397). 'رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 101-124. doi: 10.30471/psy.2019.1548
دهقانی, هادی, صفورایی, محمدمهدی. رابطه «نقش‌های جنسیتی» و «تیپ شخصیتی» زوجین با «کارآمدی خانواده». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(23): 101-124. doi: 10.30471/psy.2019.1548