زاهد غروی, مهدی, کریمی پتانلار, سعید, علمی, زهرا (میلا), گیلک حکیم آبادی, محمد تقی. (1398). اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 269-296. doi: 10.30471/iee.2019.5241.1746
مهدی زاهد غروی; سعید کریمی پتانلار; زهرا (میلا) علمی; محمد تقی گیلک حکیم آبادی. "اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 269-296. doi: 10.30471/iee.2019.5241.1746
زاهد غروی, مهدی, کریمی پتانلار, سعید, علمی, زهرا (میلا), گیلک حکیم آبادی, محمد تقی. (1398). 'اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 269-296. doi: 10.30471/iee.2019.5241.1746
زاهد غروی, مهدی, کریمی پتانلار, سعید, علمی, زهرا (میلا), گیلک حکیم آبادی, محمد تقی. اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 269-296. doi: 10.30471/iee.2019.5241.1746