عابدی, منیره, نوروزی, رضاعلی, مهرابی, حسینعلی, حیدری, محمدحسین. (1398). شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 115-137. doi: 10.30471/edu.2019.1524
منیره عابدی; رضاعلی نوروزی; حسینعلی مهرابی; محمدحسین حیدری. "شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 115-137. doi: 10.30471/edu.2019.1524
عابدی, منیره, نوروزی, رضاعلی, مهرابی, حسینعلی, حیدری, محمدحسین. (1398). 'شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 115-137. doi: 10.30471/edu.2019.1524
عابدی, منیره, نوروزی, رضاعلی, مهرابی, حسینعلی, حیدری, محمدحسین. شناسایی مؤلفه‌های فلسفه برای کودکان در آموزه‌های امام علی علیه السلام. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 115-137. doi: 10.30471/edu.2019.1524