فراهانی فرد, محمدعلی. (1397). نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), 15-37. doi: 10.30471/mssh.2019.1537
محمدعلی فراهانی فرد. "نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24, 97, 1397, 15-37. doi: 10.30471/mssh.2019.1537
فراهانی فرد, محمدعلی. (1397). 'نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), pp. 15-37. doi: 10.30471/mssh.2019.1537
فراهانی فرد, محمدعلی. نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 24(97): 15-37. doi: 10.30471/mssh.2019.1537