میرآخوری, علیرضا, احمدی, کیومرث, سید نقوی, میر علی, صلواتی, عادل. (1398). راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 51-69. doi: 10.30471/im.2019.5908.1184
علیرضا میرآخوری; کیومرث احمدی; میر علی سید نقوی; عادل صلواتی. "راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 51-69. doi: 10.30471/im.2019.5908.1184
میرآخوری, علیرضا, احمدی, کیومرث, سید نقوی, میر علی, صلواتی, عادل. (1398). 'راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 51-69. doi: 10.30471/im.2019.5908.1184
میرآخوری, علیرضا, احمدی, کیومرث, سید نقوی, میر علی, صلواتی, عادل. راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 51-69. doi: 10.30471/im.2019.5908.1184