شهسواری, امیر, علم الهدی, جمیله. (1398). روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), 79-105. doi: 10.30471/mssh.2019.1572
امیر شهسواری; جمیله علم الهدی. "روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 98, 1398, 79-105. doi: 10.30471/mssh.2019.1572
شهسواری, امیر, علم الهدی, جمیله. (1398). 'روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), pp. 79-105. doi: 10.30471/mssh.2019.1572
شهسواری, امیر, علم الهدی, جمیله. روش‌شناسی پژوهش مروری و نقش آن در تولید دانش: توسعه یک گونه‌شناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(98): 79-105. doi: 10.30471/mssh.2019.1572