راستین, توحید, پاک نیا, محبوبه. (1398). بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 147-177. doi: 10.30471/soci.2020.4862.1285
توحید راستین; محبوبه پاک نیا. "بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1398, 147-177. doi: 10.30471/soci.2020.4862.1285
راستین, توحید, پاک نیا, محبوبه. (1398). 'بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 147-177. doi: 10.30471/soci.2020.4862.1285
راستین, توحید, پاک نیا, محبوبه. بررسی نقش نمادها در تقویت و ماندگاری جریان اسلام‌گرا در ایران دوره پهلوی؛ تحلیل جامعه‌شناختی‌. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(22): 147-177. doi: 10.30471/soci.2020.4862.1285