کاویانی, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, تقوایی, داود. (1398). پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), 49-69. doi: 10.30471/psy.2019.1617
زهرا کاویانی; مسعود جان‌بزرگی; داود تقوایی. "پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 24, 1398, 49-69. doi: 10.30471/psy.2019.1617
کاویانی, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, تقوایی, داود. (1398). 'پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), pp. 49-69. doi: 10.30471/psy.2019.1617
کاویانی, زهرا, جان‌بزرگی, مسعود, تقوایی, داود. پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(24): 49-69. doi: 10.30471/psy.2019.1617