1.

بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی

صفحه 7-26
رضا شریعتی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ حسین حبیبی تبار

2.

ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری

صفحه 27-47
سلمان قاسمی؛ محمود اصفهانیان؛ عباس پسندیده؛ علی دلاور

3.

پیش‌بینی «حرمت خود فرزندان» بر اساس «سبک‌های فرزند پروری والدین» و «پایبندی مذهبی مادران»

صفحه 49-69
زهرا کاویانی؛ مسعود جان‌بزرگی؛ داود تقوایی

4.

تبیین مدل عملکردی انگیزش بر اساس منابع اسلامی

صفحه 63-93
محمدتقی تبیک

5.

بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی

صفحه 95-115
عباس بخشنده بالی

6.

اثربخشی آموزش «قدرشناسی مبتنی بر قرآن» و زمان بندی آن بر «شادی»، «رضایت از زندگی» و «امید» دانش‌آموزان

صفحه 117-144
لیلا امیری وانانی؛ غلامرضا نیکراهان؛ مجید صدوقی

7.

مدل علّی رابطه ی بین «مذهب»، «سرسختی روانشناختی»، «دنیاگرایی» و «حل مسئله» در سربازان

صفحه 145-156
محمدحسن ملایی؛ فریبا یزدخواستی