بخشنده بالی, عباس. (1398). بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), 95-115. doi: 10.30471/psy.2019.1619
عباس بخشنده بالی. "بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 24, 1398, 95-115. doi: 10.30471/psy.2019.1619
بخشنده بالی, عباس. (1398). 'بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), pp. 95-115. doi: 10.30471/psy.2019.1619
بخشنده بالی, عباس. بررسی تطبیقی رویکرد فلسفی کندی و سهروردی پیرامون پیشگیری و درمان حزن دنیوی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(24): 95-115. doi: 10.30471/psy.2019.1619