قاسمی, سلمان, اصفهانیان, محمود, پسندیده, عباس, دلاور, علی. (1398). ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), 27-47. doi: 10.30471/psy.2019.1613
سلمان قاسمی; محمود اصفهانیان; عباس پسندیده; علی دلاور. "ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 24, 1398, 27-47. doi: 10.30471/psy.2019.1613
قاسمی, سلمان, اصفهانیان, محمود, پسندیده, عباس, دلاور, علی. (1398). 'ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), pp. 27-47. doi: 10.30471/psy.2019.1613
قاسمی, سلمان, اصفهانیان, محمود, پسندیده, عباس, دلاور, علی. ساخت و هنجاریابی مقیاس رضایت‌ از زندگی از منظر اسلام و براساس نظریه خیرباوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(24): 27-47. doi: 10.30471/psy.2019.1613