شریعتی, رضا, افخمی اردکانی, مهدی, حبیبی تبار, حسین. (1398). بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), 7-26. doi: 10.30471/psy.2019.1615
رضا شریعتی; مهدی افخمی اردکانی; حسین حبیبی تبار. "بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 24, 1398, 7-26. doi: 10.30471/psy.2019.1615
شریعتی, رضا, افخمی اردکانی, مهدی, حبیبی تبار, حسین. (1398). 'بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(24), pp. 7-26. doi: 10.30471/psy.2019.1615
شریعتی, رضا, افخمی اردکانی, مهدی, حبیبی تبار, حسین. بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی با فضیلت سازمانی در پرتو سبک زندگی اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(24): 7-26. doi: 10.30471/psy.2019.1615