مرزوقی, رحمت الله, جهانی, جعفر, شیخ الاسلامی, راضیه, دهقانی, یاسر. (1398). ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 81-104. doi: 10.30471/edu.2019.1598
رحمت الله مرزوقی; جعفر جهانی; راضیه شیخ الاسلامی; یاسر دهقانی. "ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 81-104. doi: 10.30471/edu.2019.1598
مرزوقی, رحمت الله, جهانی, جعفر, شیخ الاسلامی, راضیه, دهقانی, یاسر. (1398). 'ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 81-104. doi: 10.30471/edu.2019.1598
مرزوقی, رحمت الله, جهانی, جعفر, شیخ الاسلامی, راضیه, دهقانی, یاسر. ساخت و اعتباریابی مقیاس ارزشیابی تربیت دینی دوره دوم متوسطه بر مبنای نظریه تربیت دینی فضامند بومی−جهانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 81-104. doi: 10.30471/edu.2019.1598