اذربایجانی, مسعود. (1398). نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), 105-137. doi: 10.30471/mssh.2019.1573
مسعود اذربایجانی. "نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 98, 1398, 105-137. doi: 10.30471/mssh.2019.1573
اذربایجانی, مسعود. (1398). 'نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), pp. 105-137. doi: 10.30471/mssh.2019.1573
اذربایجانی, مسعود. نگاهی فلسفی به روش‌ تحقیق در روانشناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(98): 105-137. doi: 10.30471/mssh.2019.1573