حیدری, خدابخش, فرامرزی, سالار, عابدی, احمد, قمرانی, امیر, یارمحمدیان, احمد. (1398). بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 67-80. doi: 10.30471/edu.2018.3997.1782
خدابخش حیدری; سالار فرامرزی; احمد عابدی; امیر قمرانی; احمد یارمحمدیان. "بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 67-80. doi: 10.30471/edu.2018.3997.1782
حیدری, خدابخش, فرامرزی, سالار, عابدی, احمد, قمرانی, امیر, یارمحمدیان, احمد. (1398). 'بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 67-80. doi: 10.30471/edu.2018.3997.1782
حیدری, خدابخش, فرامرزی, سالار, عابدی, احمد, قمرانی, امیر, یارمحمدیان, احمد. بررسی تأثیر روش تصحیح نارساخوانی دیویس بر عملکرد قرآن خواندن دانش‌آموزان سال پنجم دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 95−96. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 67-80. doi: 10.30471/edu.2018.3997.1782