شیروانی, علی. (1398). واکاوی و نقد نظریّۀ «تفکّر اجتماعیِ» علّامۀ طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), 49-67. doi: 10.30471/soci.2019.1582
علی شیروانی. "واکاوی و نقد نظریّۀ «تفکّر اجتماعیِ» علّامۀ طباطبایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 21, 1398, 49-67. doi: 10.30471/soci.2019.1582
شیروانی, علی. (1398). 'واکاوی و نقد نظریّۀ «تفکّر اجتماعیِ» علّامۀ طباطبایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(21), pp. 49-67. doi: 10.30471/soci.2019.1582
شیروانی, علی. واکاوی و نقد نظریّۀ «تفکّر اجتماعیِ» علّامۀ طباطبایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(21): 49-67. doi: 10.30471/soci.2019.1582