حیدری, زهره, سالاری‌فر, محمدرضا, شاطریان, فاطمه. (1398). ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 7-25. doi: 10.30471/psy.2020.5480.1572
زهره حیدری; محمدرضا سالاری‌فر; فاطمه شاطریان. "ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1398, 7-25. doi: 10.30471/psy.2020.5480.1572
حیدری, زهره, سالاری‌فر, محمدرضا, شاطریان, فاطمه. (1398). 'ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 7-25. doi: 10.30471/psy.2020.5480.1572
حیدری, زهره, سالاری‌فر, محمدرضا, شاطریان, فاطمه. ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(25): 7-25. doi: 10.30471/psy.2020.5480.1572