1.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی آزمون معنای زندگی براساس منابع اسلامی

صفحه 7-25
زهره حیدری؛ محمدرضا سالاری‌فر؛ فاطمه شاطریان

2.

«فرایندهای شناختی» و «شاخص قند خون زنان دیابت نوع دو» در اثربخشی «آموزش آسیب‌های دنیاگرایی مبتنی بر مفاهیم نهج‌البلاغه»

صفحه 27-50
فاطمه شهابی زاده؛ نسرین امینی

3.

اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

صفحه 51-68
علی اکبر عجم؛ زهرا مباشری

4.

تحلیل روان‌شناختی مناسک حج

صفحه 69-92
محمدرضا احمدی

5.

نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره»

صفحه 93-112
قاسم آهی

6.

مبانی الهیاتی و نقش آن در روان‌شناسی اسلامی

صفحه 113-136
ابوالقاسم بشیری

7.

اقتضائات آموزشی و پرورشی دوره کودکی از چشم‎انداز «آموزه‎های اسلامی» و «دانش روان‌شناسی»

صفحه 137-157
علی احمد پناهی