عجم, علی اکبر, مباشری, زهرا. (1398). اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 51-68. doi: 10.30471/psy.2020.1650.1099
علی اکبر عجم; زهرا مباشری. "اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1398, 51-68. doi: 10.30471/psy.2020.1650.1099
عجم, علی اکبر, مباشری, زهرا. (1398). 'اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 51-68. doi: 10.30471/psy.2020.1650.1099
عجم, علی اکبر, مباشری, زهرا. اثربخشی «قصه‌های قرآنی» بر «ذهنیت فلسفی» و «گرایش به تفکر انتقادی» دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(25): 51-68. doi: 10.30471/psy.2020.1650.1099