آهی, قاسم. (1398). نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), 93-112. doi: 10.30471/psy.2020.5005.1525
قاسم آهی. "نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13, 25, 1398, 93-112. doi: 10.30471/psy.2020.5005.1525
آهی, قاسم. (1398). 'نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 13(25), pp. 93-112. doi: 10.30471/psy.2020.5005.1525
آهی, قاسم. نقش «مثلث تاریک شخصیت»، «دل‌مشغولی‌های مادی» و «اندوه ناشی از مقایسه» در «گناهان کبیره». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 13(25): 93-112. doi: 10.30471/psy.2020.5005.1525