ترک زاده, جعفر, غلامی, غلامرضا, مزگی نژاد, سمیه. (1398). امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), 27-49. doi: 10.30471/im.2020.6542.1207
جعفر ترک زاده; غلامرضا غلامی; سمیه مزگی نژاد. "امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8, 15-16, 1398, 27-49. doi: 10.30471/im.2020.6542.1207
ترک زاده, جعفر, غلامی, غلامرضا, مزگی نژاد, سمیه. (1398). 'امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 8(15-16), pp. 27-49. doi: 10.30471/im.2020.6542.1207
ترک زاده, جعفر, غلامی, غلامرضا, مزگی نژاد, سمیه. امکان سنجی استقرار مدیریت اسلامی در سازمان های دولتی استان فارس. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 8(15-16): 27-49. doi: 10.30471/im.2020.6542.1207