حجازی, سید نصراله, بهرامی, وحید. (1398). کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), 1-18. doi: 10.30471/mssh.2019.1575
سید نصراله حجازی; وحید بهرامی. "کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 99, 1398, 1-18. doi: 10.30471/mssh.2019.1575
حجازی, سید نصراله, بهرامی, وحید. (1398). 'کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(99), pp. 1-18. doi: 10.30471/mssh.2019.1575
حجازی, سید نصراله, بهرامی, وحید. کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(99): 1-18. doi: 10.30471/mssh.2019.1575