اعتمادالاسلامی بختیاری, سیدمحمدمهدی, موسوی کریمی, میرسعید. (1398). ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), 139-150. doi: 10.30471/mssh.2019.1574
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری; میرسعید موسوی کریمی. "ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 98, 1398, 139-150. doi: 10.30471/mssh.2019.1574
اعتمادالاسلامی بختیاری, سیدمحمدمهدی, موسوی کریمی, میرسعید. (1398). 'ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), pp. 139-150. doi: 10.30471/mssh.2019.1574
اعتمادالاسلامی بختیاری, سیدمحمدمهدی, موسوی کریمی, میرسعید. ناتوانی احتمال‌گرایی در پاسخ به «ایراد وُلتِر». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(98): 139-150. doi: 10.30471/mssh.2019.1574