واعظ شهرستانی, محمدرضا, نسرین, مهدی. (1397). شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), 101-115. doi: 10.30471/mssh.2018.1543
محمدرضا واعظ شهرستانی; مهدی نسرین. "شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24, 97, 1397, 101-115. doi: 10.30471/mssh.2018.1543
واعظ شهرستانی, محمدرضا, نسرین, مهدی. (1397). 'شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), pp. 101-115. doi: 10.30471/mssh.2018.1543
واعظ شهرستانی, محمدرضا, نسرین, مهدی. شکل‌گیری زبانِ علم در بستر زبانِ طبیعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 24(97): 101-115. doi: 10.30471/mssh.2018.1543