جهانشاهی, محدثه, احمدی, خدابخش. (1397). اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), 1-22. doi: 10.30471/psy.2019.1544
محدثه جهانشاهی; خدابخش احمدی. "اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12, 23, 1397, 1-22. doi: 10.30471/psy.2019.1544
جهانشاهی, محدثه, احمدی, خدابخش. (1397). 'اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر»', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 12(23), pp. 1-22. doi: 10.30471/psy.2019.1544
جهانشاهی, محدثه, احمدی, خدابخش. اثربخشی «آموزش حیا» بر «کاهش اعتیاد به اینترنت» و «رفتارهای پرخطر». دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 12(23): 1-22. doi: 10.30471/psy.2019.1544