حسنی, سید حمیدرضا, موسوی, هادی. (1397). حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), 57-73. doi: 10.30471/mssh.2018.1541
سید حمیدرضا حسنی; هادی موسوی. "حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24, 97, 1397, 57-73. doi: 10.30471/mssh.2018.1541
حسنی, سید حمیدرضا, موسوی, هادی. (1397). 'حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 24(97), pp. 57-73. doi: 10.30471/mssh.2018.1541
حسنی, سید حمیدرضا, موسوی, هادی. حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1397; 24(97): 57-73. doi: 10.30471/mssh.2018.1541