احمدی, حبیب, حیدری, حمید, ایمان, محمدتقی, غفاری نسب, اسفندیار. (1398). واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), 15-32. doi: 10.30471/mssh.2020.6220.1991
حبیب احمدی; حمید حیدری; محمدتقی ایمان; اسفندیار غفاری نسب. "واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 101, 1398, 15-32. doi: 10.30471/mssh.2020.6220.1991
احمدی, حبیب, حیدری, حمید, ایمان, محمدتقی, غفاری نسب, اسفندیار. (1398). 'واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), pp. 15-32. doi: 10.30471/mssh.2020.6220.1991
احمدی, حبیب, حیدری, حمید, ایمان, محمدتقی, غفاری نسب, اسفندیار. واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(101): 15-32. doi: 10.30471/mssh.2020.6220.1991