توکلی, محمدجواد. (1398). بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 89-119. doi: 10.30471/iee.2020.4134.1599
محمدجواد توکلی. "بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 89-119. doi: 10.30471/iee.2020.4134.1599
توکلی, محمدجواد. (1398). 'بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 89-119. doi: 10.30471/iee.2020.4134.1599
توکلی, محمدجواد. بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 89-119. doi: 10.30471/iee.2020.4134.1599