صالحی, اکبر, محمدی پویا, فرامرز, ترکاشوند, سینا. (1398). ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 131-154. doi: 10.30471/edu.2019.5014.1969
اکبر صالحی; فرامرز محمدی پویا; سینا ترکاشوند. "ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع)". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 131-154. doi: 10.30471/edu.2019.5014.1969
صالحی, اکبر, محمدی پویا, فرامرز, ترکاشوند, سینا. (1398). 'ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع)', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 131-154. doi: 10.30471/edu.2019.5014.1969
صالحی, اکبر, محمدی پویا, فرامرز, ترکاشوند, سینا. ارائه الگوی برای تربیت شهروند تراز جامعه اسلامی بر اساس رهیافت‌های از رساله حقوق امام سجاد(ع). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 131-154. doi: 10.30471/edu.2019.5014.1969