رمضانی, فاطمه, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. (1398). بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), 155-176. doi: 10.30471/edu.2019.1612
فاطمه رمضانی; محمدحسین حیدری; رضاعلی نوروزی. "بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 30, 1398, 155-176. doi: 10.30471/edu.2019.1612
رمضانی, فاطمه, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. (1398). 'بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(30), pp. 155-176. doi: 10.30471/edu.2019.1612
رمضانی, فاطمه, حیدری, محمدحسین, نوروزی, رضاعلی. بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(30): 155-176. doi: 10.30471/edu.2019.1612