بستان, حسین. (1398). بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), 29-49. doi: 10.30471/mssh.2019.1561
حسین بستان. "بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 98, 1398, 29-49. doi: 10.30471/mssh.2019.1561
بستان, حسین. (1398). 'بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(98), pp. 29-49. doi: 10.30471/mssh.2019.1561
بستان, حسین. بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(98): 29-49. doi: 10.30471/mssh.2019.1561