شامحمدی, مهدی, مفتح, محمدهادی, شرف الدین, سیدحسین. (1398). مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), 47-69. doi: 10.30471/soci.2019.4240.1213
مهدی شامحمدی; محمدهادی مفتح; سیدحسین شرف الدین. "مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11, 22, 1398, 47-69. doi: 10.30471/soci.2019.4240.1213
شامحمدی, مهدی, مفتح, محمدهادی, شرف الدین, سیدحسین. (1398). 'مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 11(22), pp. 47-69. doi: 10.30471/soci.2019.4240.1213
شامحمدی, مهدی, مفتح, محمدهادی, شرف الدین, سیدحسین. مدیریت تعارض‏های اجتماعی از نظرگاه اسلام با تأکید بر روابط اجتماعی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 11(22): 47-69. doi: 10.30471/soci.2019.4240.1213