حافظی, علیرضا, یارمحمدیان, احمد, قمرانی, امیر. (1398). رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), 159-173. doi: 10.30471/edu.2019.1526
علیرضا حافظی; احمد یارمحمدیان; امیر قمرانی. "رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 28, 1398, 159-173. doi: 10.30471/edu.2019.1526
حافظی, علیرضا, یارمحمدیان, احمد, قمرانی, امیر. (1398). 'رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(28), pp. 159-173. doi: 10.30471/edu.2019.1526
حافظی, علیرضا, یارمحمدیان, احمد, قمرانی, امیر. رهیافت‌های روان‌شناختی انواع توجه در آموزش دینی و معنوی کودکان. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(28): 159-173. doi: 10.30471/edu.2019.1526