خاندوزی, سید احسان, میرنظامی, ابراهیم. (1398). سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), 9-33. doi: 10.30471/iee.2020.5502.1777
سید احسان خاندوزی; ابراهیم میرنظامی. "سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16, 32, 1398, 9-33. doi: 10.30471/iee.2020.5502.1777
خاندوزی, سید احسان, میرنظامی, ابراهیم. (1398). 'سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 16(32), pp. 9-33. doi: 10.30471/iee.2020.5502.1777
خاندوزی, سید احسان, میرنظامی, ابراهیم. سنجش تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر شاخص آسیب‌پذیری و تاب‌آوری. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 16(32): 9-33. doi: 10.30471/iee.2020.5502.1777