مردیها, مرتضی. (1398). افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), 1-14. doi: 10.30471/mssh.2020.6281.2002
مرتضی مردیها. "افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25, 101, 1398, 1-14. doi: 10.30471/mssh.2020.6281.2002
مردیها, مرتضی. (1398). 'افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 25(101), pp. 1-14. doi: 10.30471/mssh.2020.6281.2002
مردیها, مرتضی. افزایش داده‌‌‌‌‌ها و پیشرفت علم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 25(101): 1-14. doi: 10.30471/mssh.2020.6281.2002