سلیمزاده, محمد جعفر, ناظری, افسانه, قاضی زاده, خشایار. (1398). مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), 97-131. doi: 10.30471/edu.2019.1567
محمد جعفر سلیمزاده; افسانه ناظری; خشایار قاضی زاده. "مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 29, 1398, 97-131. doi: 10.30471/edu.2019.1567
سلیمزاده, محمد جعفر, ناظری, افسانه, قاضی زاده, خشایار. (1398). 'مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), pp. 97-131. doi: 10.30471/edu.2019.1567
سلیمزاده, محمد جعفر, ناظری, افسانه, قاضی زاده, خشایار. مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(29): 97-131. doi: 10.30471/edu.2019.1567