1.

شناسنامه علمی شماره 29 مجله تربیت اسلامی

صفحه 1-7

2.

روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم

صفحه 9-30
محمد اسماعیل زاده؛ محمود ابوترابی؛ سید علی حسینی زاده؛ مهدی باکویی

3.

نقش و جایگاه هنر تذهیب قرآنی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

صفحه 31-55
آرزو پایدارفرد؛ فاطمه شفیعی

4.

نقد دلایل مخالفان ضرورت تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی

صفحه 57-74
محمد داودی

5.

بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان

صفحه 75-95
محمود سعیدی رضوانی؛ عبدالله مهاجر؛ سید جواد قندیلی؛ اعظم محمدزاده قصر

6.

مطالعه تطبیقی تصویرسازی و متن دو کتاب تعلیمات دینی چهارم ابتدایی سال‌های 1360 و 1394 با محوریت مفهوم خداشناسی

صفحه 97-131
محمد جعفر سلیمزاده؛ افسانه ناظری؛ خشایار قاضی زاده

7.

بررسی دلالت‌های تربیتی اندیشه‌های دینی کی‌یرکگور براساس اندیشه استاد مطهری

صفحه 133-152
محمود شرفی

8.

از چرایی تا چیستی معلمی: زندگی‌کاوی مبتنی بر خودشرح‌حال‌نویسی مشارکتی در بستر تعلیم و تربیت

صفحه 153-178
حسین قربانی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ محمدرضا نیستانی

9.

عقلانیت نظری و عملی در برنامه‌ درسی و ارتباط آن دو با نگرش به فلسفه اسلامی

صفحه 179-200
حسین کارآمد

10.

Abstract

صفحه 209-218