اسماعیل زاده, محمد, ابوترابی, محمود, حسینی زاده, سید علی, باکویی, مهدی. (1398). روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), 9-30. doi: 10.30471/edu.2019.1563
محمد اسماعیل زاده; محمود ابوترابی; سید علی حسینی زاده; مهدی باکویی. "روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 29, 1398, 9-30. doi: 10.30471/edu.2019.1563
اسماعیل زاده, محمد, ابوترابی, محمود, حسینی زاده, سید علی, باکویی, مهدی. (1398). 'روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), pp. 9-30. doi: 10.30471/edu.2019.1563
اسماعیل زاده, محمد, ابوترابی, محمود, حسینی زاده, سید علی, باکویی, مهدی. روش تربیتی مقایسه‌ای در قرآن کریم. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 1398; 14(29): 9-30. doi: 10.30471/edu.2019.1563