. (781). شناسنامه علمی شماره 29 مجله تربیت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), 1-7.
. "شناسنامه علمی شماره 29 مجله تربیت اسلامی". دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14, 29, 781, 1-7.
. (781). 'شناسنامه علمی شماره 29 مجله تربیت اسلامی', دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 14(29), pp. 1-7.
. شناسنامه علمی شماره 29 مجله تربیت اسلامی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی, 781; 14(29): 1-7.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب